Szukaj

Prawo do Odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 • Prawo odstąpienia od umowy
  1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się :
   • jeżeli produkt składa się z wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   • jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy,
   • jednak jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
   • dla pozostałych umów od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy:
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo:
   1. poinformować nas (Regina Napierała Care Mito-Coll -sklep internetowy, Ul.Dworcowa 28, 83-050 Bielkówko, mitochondrialna@gmail.com, Telefon: +48607226506) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz znajduje się jako załącznik nr 3 do Regulaminu sklepu.
   2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Skutki odstąpienia od umowy
  1. w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),
  2. niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.  dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI też w innych przypadkach wymienionych w załączniku nr 1 do REGULAMINU.

   Reklamacja

   • Mają Państwo, w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, prawo do złożenia reklamacji.
   • W celu zgłoszenia reklamacji trzeba nas o tym poinformować i w tym celu:
    • mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza Druk reklamacji (załącznik do 2 do Regulaminu), lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad.
    • następnie proszę przesłać reklamacje, drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres:
     • kontakt@medycyna-mitochondrialna.pl
     • Regina Napierała Care Mito-Coll;83-050 Bielkówko;ul.Dworcowa 28
    • Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie lub ustnie pod numer: 607 2226 506

   • Rozpatrzymy Państwa reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas, Państwa zgłoszenia reklamacyjnego i poinformujemy w tym czasie o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji po tym czasie, bez odpowiedzi, jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
   • Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy.
   • Więcej informacji na temat postępowania reklamacyjnego znajdą Państwo w Regulaminie sklepu

   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty.

   Dokonaj swoich pierwszych zakupów